Film "1:0 dla" powstał jako twórcza adaptacja wiersza Roberta Glühta pod tym samym tytułem. Utwór ten przeczytać można tutaj. Poety nie było podczas zdjęć, korespondencyjnie nadzorował jednak całe przedsięwzięcie, pozostajac w stałym kontakcie z reżyserem filmu - Michałem Michalskim.

Okres zdjęciowy poprzedziła skrupulatna dokumentacja. Wnikliwie obserwowano odpowiednie srodowiska, tak, by wydestylować możliwie jak najbardziej wiarygodny obraz tzw. "niespodzianki urodzinowej". Widz, obcujac z dziełem filmowym, łatwo może ocenić, na ile udało się zamierzenie twórców.

Zadaniem odbiorcy jest również ocena, na ile autorom filmu udało się przeniesć na ekran wrażliwosć utworu Glühta. Nie trzeba być znawca zagadnienia przekładu intersemiotycznego, by móc docenić bezpretensjonalne podejscie i swieżosć interpretacji.